TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Kategoriýalar

eziz dag

Iş Ugry : Gurluşyk, önümçilik, söwda-dynç alyş, agrosenagat
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY

BERK DAŞ

Iş Ugry : Pyýada ýol ýörelgeler we Howly ýörelgelere düşeljek plitka önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312710995 berk_dash@mail.ru

dag aşar

Iş Ugry : Logistika
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365188111 logistics@dagashar.com

dag etek

Iş Ugry : Gurlyşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek, ulag we logistika hyzmatlary, lomaý söwda we üpjünçilik
Welaýat/Şäher: GÖKDEPE, AHAL
+99312754337 info@dagetek.com

ak dag

Iş Ugry : Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek we gurnamak
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

DAG ARZUWY

Iş Ugry : Halkara ýük daşamak
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99364322609 jennetp@yandex.ru

ynamdar täjir

Iş Ugry : Gurluşyk materiallary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

türkmeniň rysgaly

Iş Ugry : Şahsy gigiýena önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: WEKILBAZAR, MARY
+99355861239 akbulutmary@gmail.com

gart

Iş Ugry : Plastiki penjireler, reňkli aýna penjireler, gapylar, dürli gurluşyk işleri, beton işleri, dürli gurluşyk materiallary (ýuwlan gum, ezilen daş, sement)
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365555112 Ip.gart@mail.ru

HEMDEM

Iş Ugry : Keramika daş söwdasy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365677947 hemdemtile@mail.ru