ZEHINLI ÝOLDAŞ LOGISTICS

Nazar Gullaýew köç. 33, Aşgabat/Türkmenistan

zehinli ýoldaş logistics
Biz barada

Zehinli Ýoldaş Logistics – transport we logistik hyzmatlaryny ýerine ýetiriji çalt depginde ösüýän kompaniýadyr. Biz dürli görnüşli ýükleri dünýäniň ähli künjeklerine eltýäris. Kompaniýamyzyň ökde logistleri tiz we ygtybarly ýüküňizi eltip bermek üçin iň dogry çözgütleri tapmaga ýardam berer. Biziň kompaniýamyzy saýlamak bilen, Siz iň ygtybarly we ýokary hilli hyzmatlary saýlaýarsyňyz.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta