MOBI MIX MOBILE

Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi (optowoý), 1-nji gat, dükan №187, Aşgabat/Türkmenistan

MOBI MIX MOBILE
Biz barada

MOBI MIX MOBILE telefon dükanymyz 15 ýyl bäri telefonlaryň, planşetleriň, kolonkalaryň, smart sagatlaryň, aksessuarlaryň, nauşnikleriň dürli görnüşlerini hödürläp hyzmat edip gelýär. Biziň artykmaçlygymyz bahalaryň amatly bolmagy hem-de 1 ýyllyk kepilligiň berilmegi. Eltip bermek hyzmaty 5 welaýatlara göz öňünde tutulandyr. 

Kategoriýalar
  • Elektronika we öý enjamlary / Ses enjamlary we aksessuarlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Telefonlar
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta