TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

KANAGATLY ÖNÜM

Köpetdag etraby, Atatürk köçesi, 25-nji jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"Kanagatly önüm" hususy kärhanasy 2020-nji ýylda tebigaty goraýyş boýunça  taslama resminamalary işläp düzmek bilen meşgullanýan  gurama hökmünde döredildi.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Tebigaty goraýyş
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
Karta