DAG ETEK

Gökdepe etr., Akgoňur geňeşligi, Bitarablyk köçe, jaý №66, Ahal/Türkmenistan

dag etek
Biz barada

Dag Etek, 107 işgäri bolan hususy kärhana bolup, 2016-njy ýylda esaslandyryldy we öz işine Türkmenistanyň çäginde we  halkara ulgamda  Russiýa, Türkiýe, Özbegistan, Owganystan, Eýran, Azerbaýjan, Gürjüstan ýaly ýurtlara gurluşyk taslama materiallaryny we dürli ýükleri daşamak bilen başlady. 2018-nji ýylyň maý aýyndan başlap, Dag Etegiň eýeçiligindäki 100-den gowrak ýörite maksatly gurlyşyk tehnikalar we enjamlar bilen (ýörite agyr tehnikalar hemde ýokary basyşly enjamlar bilen) üpjün etmek işine,  Bouygues Batiment International, Renesans Türkmen, Wozrojdeniye AO ýaly abraýly gurluşyk taslamalaryna işjeň gatnaşdyk. Toparymyz 2018-nji ýylyň Noyabr aýyndan 2021-nji ýylyň Maý aýyna çenli 24 halkara asyl enjam öndürijilerinden 110 şertnama arkaly 60 ýerli müşderi üçin 139 amal üpjünçiligi ýerine ýetirdi. Dag Etek, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak, kadalaşdyryjy talaplary ýerine ýetirmek we täsirli hil ulgamyny üznüksiz gowulaşmak we saklamak maksady bilen  ISO 9001: 2015 sertifikaty arkaly öz hyzmatlaryny kepillendirdi.

Kategoriýalar
 • Elektriki enjamlar / Rele goragy we awtomatika
 • Awtoulag / Spestehnika
 • Awtoulag / Awtoşaýlar
 • Awtoulag / Awtohimiýa, ýaglar
 • Hyzmatlar / Kärende hyzmatlary
 • Enjamlar / Kompressorlar we esbaplary
 • Elektronika we öý enjamlary / Telefonlar
 • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
 • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
 • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta