IDEVIT

G. Kuliýew köçesi, (Obýezdnoý) 29, bina "Rowana", Aşgabat/Türkmenistan

IDEVIT
Biz barada

Biziň maksadymyz, owadan, amatly hammam arzuwlary hemmeler üçin amala aşyrmak.
Maksadymyz her bir müşderi üçin mümkinçilikleri yzygiderli giňeltmek. Önümleriň görnüşi yzygiderli giňelýär we elýeterli nyrh syýasaty islendik maliýe baýlygy bolan müşderilere zerur zatlary almaga mümkinçilik berýär!
"Idevit", hammam zerurlyklaryny ýerine ýetirmek üçin hemme zadyň ýygnanan ýeridir! Hemmesi bir dükanda iň oňat bahadan we elýeterli hyzmat bilen jemlenen!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Öý we bakja / Hammam we hajathana üçin harytlar
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta