BERK DAŞ

Taslama köçesi 135, Aşgabat / Türkmenistan

BERK DAŞ
Biz barada

"Berk Daş" önümçligi 2020-nji ýylda öz maksadyny hil taýdan diňe ýokary derejede öndürmeli diýen karara gelip, häzirki döwürde gysga wagtda öňdeýaryjylaryň hataryna girmegi başardy. Elbetde munuň üçin plitkadyr, brusçatkalary çydamly we ekologiýa taýdan arassa materiallardan öndürilýär. Estetiki taýdan özüne çekiji plitkalary, brusçatkalary Türkmenistanyň çägine eltip bermek hyzmaty hem öz içinde alýar. Ähli şekillere laýyklyk hyzmaty bilen bäsdeşlige ukyply bahalary hödürleýäris.Ofisimize gelip, size gerekli önümleri saýlap bilersiňiz we tejribeli hünärmenlerden maslahat alyp bilersiňiz.
Biziň ýokary hilli plitkalarymyz bilen owadan ýaşaýyş meýdançasyny dörediň.

 

Telegram:t.me/berkdashnanotehnologi

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
Karta