TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Kategoriýalar

kesgir bulak

Iş Ugry : Innowasion nano-tor süzgüji
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

ajaýyp asyr

Iş Ugry : Polipropilen we armatur önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL
+99365693917 amangeldiewselim@gmail.com

altyn derweze

Iş Ugry : Penjire we gapy önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

kendir

Iş Ugry : Demir önümleriniň önümçiligi we söwdasy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+993122477-80/81/82 info.kendirtm@gmail.com

ALTYN GAPY

Iş Ugry : Metal gurluşlaryň önümçiligi
Welaýat/Şäher: SAKARÇÄGE, MARY
+99362443131 myradowbatyr84@gmail.com

täze saba

Iş Ugry : "CV DENT" diş çotgalarynyň önümçiligi
Welaýat/Şäher: GÖKDEPE, AHAL

hilli halta

Iş Ugry : Polipropilen haltalaryň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL

kökçi

Iş Ugry : Akkumulýator önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

ýelken

Iş Ugry : Polipropilen haltalaryň we sendwiç panelleriň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL

mähirli zaman

Iş Ugry : Kärende tehnikalar, gurluşyk we himiki (himikat) harytlary, maslahat beriş hyzmatlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312486248 mzbox7@gmail.com