Biz barada

"Hilli Kebşirleýiş" dürli görnüşli metal önümleriniň öndürijisidir.
Metaldan ýasalan çylşyrymly we gyssagly aýratyn sargytlary ýerine ýetirýäris: derwezeler, gapylar, mebel, sallançaklar, basgançaklar, besedkalar we ş.m. Döwrebap Ýewropa ýurtlarynyň enjamlaryny ulanyp, bellenilen wagtda önümleri öndürýäris. "Hilli Kebşirleýiş" kompaiýasynda ýasalýan önümleriň çyzgylary alnan pursatyndan başlap önümiň soňky gurnalmazyndan öň birnäçe gözegçilik tapgyryndan geçýär.
Biziň kompaniýamyz iň ýokary talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin döredildi.
"Hilli Kebşirleýiş" adyna we abraýyna sarpa goýýan öndürijidir!

Kategoriýalar
  • Metallurgiýa / Metal önümler we metallokonstruksiýalar
  • Metallurgiýa / Metallurgiýa we beýlekiler
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta