TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

DEL

2127(G.Gulyýew) köçesiniň 39-njy jaýy, etr. Berkararlyk Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

“Del” hojalyk jemgyýeti, 2011 ýylyň fewral aýynda açyldy. Del hojalyk jemgyýetiniň ýerine ýetirýän işiniň esasy ugry polietilenden we polipropilenden dürli ölçeglerde paketler,  polietilenden we polipropilenden ýeňlik, ýarym ýeňlik we polotno görnüşinde plýonka öndürmek bolup durýar. 

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplama materiallary
  • Gaplama / Haltalar
  • Gaplama / Paketlar
Iş Ugry
Karta