TÜRKMEN ÇYRAGY

Ak Bugdaý etraby, Gämi geňeşliginiň çägi, senagat zolagy, Bereketli köçesiniň 31-nji jaýy, Ahal/Türkmenistan

Türkmen Çyragy
Biz barada

Biz HK "Türkmen Çyragy" 2020-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň bazarynda. Esasy önümlerimizden Aziýa we Ýewropa bazarlaryna giňden eksport edilýän PP dokalan haltalar, PP big bag, PP matalar, PP ýüplükler, PP multiflament ýüplükleri bar. Önümlerimiz dokma we oba hojalygy, ýyladyşhanalar, ammarlar we ş.m. gaplamak üçin ulanylýar. Mata ululyklaryny 30 sm-den 190 sm-e çenli öndürip bilýäris.
Harytlarymyzyň görnüşi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, sargydyň ululygyna görä elýeterli bahany hödürläp bileris. Üstünlikli we ýakymly hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta