TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ALTYN SARAÝ

Çärjew etr. Çärjew şäherçesi, Garaşsyzlyk köç. № 9, Türkmenabat-Seýdi garaýolunyň 4-nji kilometri Lebap/Türkmenistan

image
Biz barada

Polipropilen halta öndüriji

Kategoriýalar
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
Karta