ALTYN SARAÝ

Çärjew etr. Çärjew şäherçesi, Garaşsyzlyk köç. № 9, Türkmenabat-Seýdi garaýolunyň 4-nji kilometri Lebap/Türkmenistan

altyn saraý
Biz barada

Polipropilen halta öndüriji

Kategoriýalar
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta