Kategoriýalar
Ýerleşýän Ýeri

NURLY GÖZLER

Iş Ugry : Ýük awtoulag kranlarynyň kärendesi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99363887040 nurlygozler@gmail.com

gudratly dünýä

Iş Ugry : Gaz we gazan enjamlary, gyzgyn suw we bug gazanlary oturtmak we abatlamak. Guramalara, kärhanalara, zawodlara, ýyladyşhanalara we ýaşaýyş jaýlaryna gaz üpjünçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312976757 dovran4444@mail.ru

COOK HOUSE

Iş Ugry : Gap-gaçlar we öý harytlar dükany
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99364264321

LAV TURKMENINSTAN

Iş Ugry : "LAV" brendiniň Türkmenistanda resmi paýlaýjysy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365381521 beganepesow2009@mail.ru

Kanagatly Önüm

Iş Ugry : Hyzmat, tebigaty goraýyş boýunça we bug gazanlary boýunça taslama işleri
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312212844 kanagatlyonum.hkjennet@gmail.com

SAZLAŞYKLY ÖSÜŞ

Iş Ugry : Plastik gaplaryň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312349828 sazlashykly_osush@mail.ru

ROYAL HOME

Iş Ugry : Gap-gaç toplumynyň lomaý we bölekleýin söwdasy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365729448 ejeshtam@gmail.com

OWADAN ÖÝ

Iş Ugry : Gap-gaç önümleriniň satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312219925 kerimowa.jennet@mail.ru

beýiklik

Iş Ugry : Ýyladyş, wentilasiýa we kondisionirleme, şeýle hem lift ulgamlary we eskalatorlar
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312754391 info@beyiklik.com

BRIONI TÜRKMENISTAN

Iş Ugry : Markaly gap-gaç önümleriniň lomaý we bölek satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99361061202 sapaowezow27@gmail.com