GUDRATLY DÜNÝÄ

Bagtyýarlyk etrap, Köşi köçesi, 3 nji jaý, Aşgabat / Türkmenistan

gudratly dünýä
Biz barada

Guramalara, kärhanalara, zawodlara, ýyladyşhanalara we ýaşaýyş jaýlaryna gaz üpjünçiligi. 15 ýyl tejribe, ähli ygtyýarnamalar we rugsatnamalar bar. Ähli işler tejribeli ýokary hünärli hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar. Ähli işgärleriň howply işler üçin zerur şahadatnamalary we ýörite rugsatnamalary bar. Gazany we turbageçirijileri içerki we daşarky gözden geçirýäris. Hil kepillendirilen!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta