TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ÝYLY JAÝ

G.Kuliýew köçesi, 96-njy jaý “Peýkam”, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Bizde iň döwrebap ýyladyş ulgamlary bar. Eýrandan göni import edilýär.

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Howalandyryş we sowadyş ulgamy
  • Enjamlar / Nasoslar we nasos enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Ýyladyjy we sowadyjy enjamlary
Iş Ugry
Karta