OWADAN ÖÝ

10 ýyl Abadançylyk (Moskowskaya) şaýoly, TMCELL jaýy Aşgabat / Türkmenistan

OWADAN ÖÝ
Biz barada

Ýokary hilli aşhana gap-gaçlary gerek bolsa, "Owadan Öý"-e hoş geldiňiz! Elbetde, bir zat satyn almazdan bu ýerden gitmersiňiz:Her dürli pursatlar üçin size gerek gap-gaçlary taparsyňyz!
Öýüňiziň gözelligi we rahatlygy üçin önümleriň köp görnüşini ýygnadyk, maşgalaňyz, dostlaryňyz we kärdeşleriňiz üçin ajaýyp sowgatlary saýlap bilersiňiz.
Dükanymyz, dünýäniň ähli künjeginde bahalandyrylýan dünýäniň iň oňat öndürijilerinden köp sanly gap-gaç önümlerini hödürleýär.
Satyn alanyňyzda nagt ýa-da nagt däl görnüşde töläp bilersiňiz.
  “Owadan Öý” her bir myhmany görüp begenýär we mümkin boldugyça zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga çalyşýar!

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Güller, sowgatlar, suwenirler
  • Öý we bakja / Gap-gaçlar
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta