yedidogan nur

Iş Ugry : Polipropilenden kombinirlenen gaplama çeýe örtüklerini çuňňur (rotograwýur) usulynda çap etmek önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL
+99364690089 info@milligap.com

NUR PERDE

Iş Ugry : Perdeleriň, týullaryň, žalýuzlaryň we ş.m... lomaý we bölek satuwy
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY
+99363899288 sjantykow@gmail.com

TÜRK NAHAL

Iş Ugry : Türk miwe baglaryň, nahallaryň we dökünleriň satuwy
Welaýat/Şäher: KAKA, AHAL
+99363041036 lezzetli.miwe@gmail.com

DÜR MATALAR

Iş Ugry : Matalaryň lomaý we bölek satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99361613330

Special Olympics Turkmenistan

Iş Ugry : Türkmenistanyň Ýörite Olimpiýa Milli Merkezi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312426932 solymp@online.tm

AZIÝA MERJENI

Iş Ugry : Syýahatçylyk hyzmatlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312224464 aziyamerjeni@gmail.com

AŞGABAT SYÝAHAT

Iş Ugry : Syýahatçylyk
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312210556 ashgabat-tours@sanly.tm

GADYMY MIRAS

Iş Ugry : Syýahatçylyk we terjime býurosy
Welaýat/Şäher: TÜRKMENABAT, LEBAP
+99362425646 gadymy.miras@mail.ru

HOŞ SYÝAHAT

Iş Ugry : Syýahatçylyk agentligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99362463737 batyr.hoshsyyahat@gmail.com

AÝAN

Iş Ugry : Syýahatçylyk we dynç alyş
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312227005 admin@ayan-travel.net