TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

nur ýüpek

Iş Ugry : Matalaryň we taýýar önümleriň bölek we lomaý satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312216320 nuryupek@gmail.com

ter önüm

Iş Ugry : Lomaý söwda (Ter miwe we bakja önümleri) hem-de (Import,Eksport)
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99363935225 teronum@inbox.ru

yedidogan nur

Iş Ugry : Polipropilenden kombinirlenen gaplama çeýe örtüklerini çuňňur (rotograwýur) usulynda çap etmek önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL
+99364690089 info@yedidogannur.com

AŞGABAT SYÝAHAT

Iş Ugry : Syýahatçylyk
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312210556 ashgabat-tours@sanly.tm

nur bukjalar

Iş Ugry : Gelinler üçin bukja kärendesi we önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

Nur Plastik

Iş Ugry : Polipropilen we polietilen halta önümçiligi
Welaýat/Şäher: TÜRKMENABAT, LEBAP
+99361410494 info@nur-plastik.com

MARYSYÝAHAT

Iş Ugry : Syýahatçylyk we myhmanhana hyzmatlary
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY
+99352260302 marysyyakhat.travel@gmail.com

Special Olympics Turkmenistan

Iş Ugry : Türkmenistanyň Ýörite Olimpiýa Milli Merkezi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312426932 solymp@online.tm

AZIÝA MERJENI

Iş Ugry : Syýahatçylyk hyzmatlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312224464 aziyamerjeni@gmail.com

HOŞ SYÝAHAT

Iş Ugry : Syýahatçylyk agentligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312754997 sahra.hoshsyyahat@gmail.com