AJAÝYP USSAT

"Grand Otel", 2-nji gat, Aşgabat/Türkmenistan

AJAÝYP USSAT
Biz barada

"Ajaýyp Ussat" kompaniýasy çalt ösýän we köp gezelençleri amala aşyrmagy we syýahatçylyk bazarynda özüni tanatmagy başaran ýaş, hyjuwly syýahatçylyk kompaniýasydyr. Biziň buýsanjymyz we güýjümiz size hödürleýän hyzmatlarymyzyň giň göwrümidir. Müşderilerimiz üçin şu aşakdakylary hödürläp bileris:
• Dünýäniň islendik ýerine bilet satyn almak
• Wizalary gaýtadan işlemek
• Myhmanhana bron etmek
• Aeroporda ugratmak we alyp gaýtmak
• Resminamalary öýe ýa-da edara eltip bermek
• Daşary ýurtlarda awtoulag bronlamak
• Çärelere bilet bronlamak
• Amatly töleg mümkinçilikleri
• Gyzykly gezelençler
• Kruiz syýahaty
• Ýahtalary, hususy uçarlary, dikuçarlary kärendesine almak (hakyna tutmak)
• Restoranlary bronlamak
• Aýry-aýry gezelenç ýoluny ösdürmek
• Gülleri, naharlary, sowgatlary, resminamalary öýe ýa-da edara eltip bermek
• SMS habar bermek
we başga-da köp hyzmatlar...

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta