DÜR MATALAR

"15 ýyl Garaşsyzlygyna" söwda merkezi, (Optowka), 3-nji gat, No. 337 Aşgabat/Türkmenistan

DÜR MATALAR
Biz barada

"Dür Matalar"- ýokary hilli özboluşly mata dükany bolup, matalara baha berýänler üçin hakyky jennetdir, bu ýer zenanalar üçin, ajaýyp moda eşikleri döretmek pikirini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berer.
Taýýar "Kraton Mas" köýnekleri ajaýyp hili we rahatlygy bilen islendik zenany begendirer!
Işimiziň esasy ýörelgeleri "Köp görnüşli-Baha- Hil - Hyzmat" özara baglanyşygyny bir-birine jemlemekdir.
"Dür Matalar" - önüm saýlamakda esasy ýörelgelerimiz: ekologiki taýdan arassalygyna,  matalaryň amatlylygyna, rahatlygyna we tekstil pudagynda täzeligine üns berýär!
Biz, Size hyzmat etmekden hoşaldyrys!

Kategoriýalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Egin-eşik, aksesuwar we beýlekiler
  • Öý we bakja / Öý tekstili
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta