NUR PERDE

Taslama köçesi, bina 2 Aşgabat / Türkmenistan

NUR PERDE
Biz barada

Öýüňiziň, ofisyňyzy  bezemek isleýän bolsaňyz "NUR PERDE" de islendik görnüşde, islendik ululykda, islendik materialdan perdeleri tapyp bilersiňiz. 
Jaýyňyzyň, ofisyňyzyň perdelerini täzelemek isleýän bolsaňyz indi saýlamakda kynçylyk çekmersiňiz.
Nur Perdäniň artykmaçlyklary:
• Önümlerimiziň hili, ygtybarlylygy we kepillikleri.
• El ýeter bahalar, arzanladyşyklar.
• Iň gysga wagtda perdeleri taýynlamak.
• Mugt maslahatlar.
• Çalt eltip bermek.


Elýeterli bahada hil we ýerine ýetirilen işiň we önümiň kepilligini hödürleýäris!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek, gurnama
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta