TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Oda çydamly kerpiç

Iş Ugry : Oda çydamly kerpiçleriň satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99361588587

rowaçlan galkynyş

Iş Ugry : Polipropilen halta önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99361128296 rowaclan-galkynysh@mail.ru

arzyly sepgit

Iş Ugry : Gurluşyk we abatlama işleri
Welaýat/Şäher: TÜRKMENABAT, LEBAP
+99343321510 arzylysepgit@gmail.com

Döwletli-Döwran HJ

Iş Ugry : Keramiki önümleriň önümçiligi
Welaýat/Şäher: HALAÇ, LEBAP
+99312244050 Info@dowletlidowran.com