DAMJA PLASTIK, DAMJA BOYAG

Ak Bugdaý etraby, Senagat Zolagy, Zümerret 18, Ahal/Türkmenistan

DAMJA PLASTIK, DAMJA BOYAG
Biz barada

"Damja Plastik" polipropilenden ýokary hilli kanalizasiýa turbalary öndürýär. Innowasion pikirleri bilen bu ugurda öňdebaryjy orny eýeleýäp gelýär. Önümçiligiň çeýeligi we hereketi, tehnologiýanyň bu ugurda ussatlyk bilen utgaşmasy, kompaniýa ýokary hilli önüm öndürmäge we dinamiki ösüş üçin esas döretmäge mümkinçilik berdi. Ýokary hilli önümleri we bäsdeşlige ukyply bahalary hödürleýäris.
"Damja Boýag" uzak wagtdan bäri içerki gurluşyk materiallaryň bazarynda öz ornuny ýitirmäni gelýär. Öz öndürýän boýag emulsiýalarymyzy satýarys.
Hünärmenler tarapyndan toplanan bilim we tejribe, sarp edijilerimiziň barha artýan isleglerini kanagatlandyryp bilýän ýokary hilli boýag emulsiýasyny döretmäge we öndürmäge ukyplydyrys. 
"Damja" brendini saýlamak bilen - Siz iň gowy önümleri alyp bilersiňiz!

Kategoriýalar
 • Elektriki enjamlar / Rele goragy we awtomatika
 • Elektriki enjamlar / Kebşirleýiş we lehim enjamlary
 • Elektriki enjamlar / Elektrik enjamlar we gurallar
 • Elektriki enjamlar / Elektrik hereketlendirijileri we esbaplary
 • Elektriki enjamlar / Kabel we sim önümleri
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
 • Elektriki enjamlar / Ýyldyrymdan goraýjy we topraklama
 • Senagat himikatlar / Polimer materiallar
 • Senagat himikatlar / Suw arassalaýjy himiki maddalar
 • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
 • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta