ROWAÇLAN GALKYNYŞ

Bagtyýarlyk etraby, Garadaşaýak ýaşaýyş toplumy, Büzmeýin köçesi 82-nji jaýy, Ahal / Türkmenistan

rowaçlan galkynyş
Biz barada

2017-nji ýylda PP halta önümçiligi bilen meşgullanmaga başlady. Biziň kompaniýamyz ýokary hilli polipropilen haltalary öndürip, dünýäniň dürli ýurtlaryna eksport edýär.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta