TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ROWAÇLAN GALKYNYŞ

Bagtyýarlyk etraby, Garadaşaýak ýaşaýyş toplumy, Büzmeýin köçesi 82-nji jaýy, Ahal / Türkmenistan

image
Biz barada

2017-nji ýylda PP halta önümçiligi bilen meşgullanmaga başlady. Biziň kompaniýamyz ýokary hilli polipropilen haltalary öndürip, dünýäniň dürli ýurtlaryna eksport edýär.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
Karta