TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Kategoriýalar

ARZUW TUTULAR

Iş Ugry : Perdeleriň, žalýuzlaryň, bezeg ýassyklaryň, düşekçeleriň (pokrywala) we düşekleriň önümçiligi we satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99361729911

LEÝLI MATALAR

Iş Ugry : Matalaryň lomaý we bölek satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99364890369 aaymekowa@mail.ru

ADL-FETTAH HEÝKELTARAŞLY ÖÝ

Iş Ugry : Mebel önümçiligi
Welaýat/Şäher: ÄNEW, AHAL

AK-HASAP

Iş Ugry : Hasap we kadr hyzmatlary
Welaýat/Şäher: BALKANABAT, BALKAN

SWARKA SEHI

Iş Ugry : Kebşirleme işleri
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY
+99364482178

DÖRT DOGAN TIKIN MAŞYNLARY

Iş Ugry : Tikin maşynlarynyň lomaý we bölekleýin satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99364055535

Türkmen-Owgan Transport

Iş Ugry : Ýük daşamak, suwuklandyrylan gazy we benzini daşamak
Welaýat/Şäher: TÜRKMENABAT, LEBAP
+99342243541 nargizar@internet.ru

AÝAN

Iş Ugry : Syýahatçylyk we dynç alyş
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312227005 admin@ayan-travel.net

Iňňe Hojalyk Jemgyýeti

Iş Ugry : Korpusnoý we ýumşak mebel önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99362900049 rrr.mebel.tm@gmail.com

OWADAN MEBEL WE ŽALÝUZLAR

Iş Ugry : Mebel we žalýuz öndürmek we satmak
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN
+99364654835