GANATLY GUMRY

Berkararlyk etraby, Ý.Durdyýew köçesi 52, Aşgabat/Türkmenistan

GANATLY GUMRY
Biz barada

«Ganatly gumrynyň» ileri tutýan ugry, ahyrky netijä uly üns bermek bilen özara peýdaly hyzmatdaşlykdyr.
Biz müşderiler, hyzmatdaşlar we potratçylar bilen dostlukly gatnaşyk gurmaga çalyşýarys.
Toparymyzyň esasy maksady – müşderilerimiziň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin iň oňat bahalar bilen amatly ugratma wagtlaryny hödürlemek.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta