TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Kategoriýalar

hukuk dünýäsi

Iş Ugry : Hukuk kompaniýasy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312211628 hukukdunyasy@gmail.com

hekem

Iş Ugry : Audit, gozgalmaýan emläk, terjime, baha bermek, bulara degişli hukuk hyzmatlary.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

ynamly emläk

Iş Ugry : Ýaşaýyş jaýlaryny almak we satmak, ýaşaýyş jaýlaryny kärendä bermek we almak.
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY
+99352250619 spirgulyyew@gmail.com

hazar ätiýaçlandyryş

Iş Ugry : Ätiýaçlandyryş kompaniýasy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+ 99312414192 info@hazar-insurance.com

standart hyzmat

Iş Ugry : Halkara ISO, HALAL, FSSC, Global G.A.P. ulgamynda hyzmat bermek.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312955213 info@standarthyzmat.com

jepbar kompaniýasy

Iş Ugry : Awtoulaglaryň ähli görnüşleriniň tekerlerini gaýtadan işlemek we rezin bölejikleri öndürmek. Sport we oýun meýdançalarynyň gurluşyk işleri.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312488717 jepbarcompany@gmail.com

işewürlik maslahatlar merkezi

Iş Ugry : Baha kesiji kärhana
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

m&m militzer & münch türkmenistan ltd.

Iş Ugry : Halkara transport kompaniýasy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

täze hyzmat

Iş Ugry : Işewür maslahat beriş kärhanasy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

delalat

Iş Ugry : Auditorçylyk Kompaniýasy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312454113 delalat.tm@gmail.com