TÜRKMEN LOGISTIKA

№1 A. Nyýazow şaýoly, 174-nji jaýy №2 Büzmeyin etrap Gurtly ýaşaýyş tomlumy jay 25 Aşgabat/Türkmenistan

TÜRKMEN LOGISTIKA
Biz barada

“Türkmen Logistika” multimodal transportyň (howa, ýol, deňiz we demir ýol) doly görnüşini üpjün etmekde ýöriteleşendir. Hyzmatlarymyz Türkmenistanda, GDA ýurtlarynda we bütin dünýäde elýeterlidir.
Üstünlikli we ýokary hilli işe ýetmek üçin sargytlaryň çalt ýerine ýetirilmegine, transport wagtynda ýükleriň howpsuzlygyny üpjün etmäge, nyrhlaryň durnukly syýasatyna we transport gözegçiligine aýratyn üns berýäris.


“Türkmen Logistika” -da kanagatlanan müşderiniň üstünligiň hakyky çäresidigine ynanýarys. Şonuň üçin müşderileriň kanagatlanmasyna yzygiderli gözegçilik edýäris we işgärlerimiziň arasynda habarlylygy ýokarlandyrýarys, işgärler we gyzyklanýan taraplar bilen aragatnaşyk we maslahat berýäris we halkara ülňüleriniň talaplaryna eýerýäris.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Yük ulaglary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta