EXPORT HYZMAT

Bagtyýarlyk etr. Bagtyýarlyk köçesi-9, 1-nji gat Aşgabat/ Türkmenistan

Export Hyzmat
Biz barada

1. Onlaýn eksport

2. Daşary ýurtlarda alyjylary gözlemek

3. Bazar gözlegleri (Türkmenistan, daşary ýurt bazarlary)

Önümleriňiziň eksportyny öňe sürmek üçin size dürli mümkinçilikleri hödürläris - birnäçe günüň içinde bütindünýä marketpleýslerinde dükanyňyzy açmakdan başlap, daşary ýurt onlaýn bazarlarda dürli marketing kanallary arkaly siziň önümleriňiz bilen gyzyklanýan hyzmatdaşlary we alyjylary tapmaga çenli.

Ykdysadyýetçiler we marketologlar toparymyz, siziň önüm kategoriýaňyz üçin islendik bazaryň ýagdaýyny anyk seljermäge taýyn.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta