TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Kategoriýalar

senagat plastik

Iş Ugry : Plastik poddon önümçiligi
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN
+99324379964 manager@senagatplastik.com

Meleguş we Bedew çapuw esbaplary

Iş Ugry : Weterinar dermanhanalary, haýwanlaryň ähli görnüşleri üçin dermanlaryň, esbaplaryň, iýmit we arassaçylyk önümleriniň lomaý we bölek satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365826592

sedir foreign trade llc

Iş Ugry : Enjamlaryň söwdasy, distribýusiýa, tehniki bejergi hyzmatlary, maslahat beriji
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365536172 info@sedirexport.com

sabyrly iş

Iş Ugry : Plastmassa önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL

Ajaýyp isleg

Iş Ugry : Mebel öndürmek we satmak
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365972332

SEHER MEBEL

Iş Ugry : Mebelleriň satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365556926 sehermebel@gmail.com

PROWOOD TM

Iş Ugry : Sargyt boýunça mebel taýýarlamak
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365714090 info@prowoodtm.com

ISLAM GAPYLAR

Iş Ugry : Gapy we mebel önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99361787877

timar

Iş Ugry : Söwda, hyzmatlar
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

ADL-FETTAH HEÝKELTARAŞLY ÖÝ

Iş Ugry : Mebel önümçiligi
Welaýat/Şäher: ÄNEW, AHAL
+99361588602 garabayewdowran8@gmail.com