MEJAL

Bagtyýarlyk etrap, Täze zaman köçesi 180/3, Aşgabat/Türkmenistan

mejal
Biz barada

Kärhanamyz ýurdumyzda “Mejal” brendli ýokary hilli bugdaý uny hem-de iri şahly mallar we guşlar üçin 100% tebigy önüm bolan kombikorm önümçiligi bilen meşgullanýar.

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Iým we iým goşundylary
  • Azyk / Galla önümleri, un, makaron
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta