Biz barada

"Nurgala" öý we ofis üçin ýokary hilli türk mebelleriniň dükany. Mebel markalaryny hödürleýäris:
1. Gala mobilya
2.ODAM mobilya
3. AKYOL LIFE style
4. AYESSOFA
5. INDIVANI
Dükanyň satyjylary baha we stil taýdan iň oňat mebel görnüşlerini saýlamaga kömek bererler. Mebellerimiz ýokary hilli materiallardan we klassikden beýiklige çenli dürli görnüşleri amatly bahadan. Ýurdumyzyň islendik künjegine eltip berme hyzmaty mugt.
"Nurgala" durmuşyňyzy rahat we howpsuz etmäge ymtylýar we her bir öýde rahatlyk, erkinlik duýgusyny berýär!
Imo: +99361936444

Kategoriýalar
  • Mebel / Öý mebelleri
  • Mebel / Ofis mebelleri
  • Mebel / Çaga mebelleri
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta