TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

HOME DECOR TM

Iş Ugry : Bezeg studiýasy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99364523236 witlikmazunin@gmail.com

güller decor

Iş Ugry : Bezeg we gül satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365086966 gullerdecor@mail.ru

GIPS DEKOR BEDEW

Iş Ugry : Lomaý we bölekleýin satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99364051313 mammedovash92@gmail.com

Home Decor TM

Iş Ugry : Afişalar, suratlar, modully suratlar we diwar kagyzlary. Önümçilik we satuw.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

SERDAR DECOR

Iş Ugry : Gurnama mebel, aýna mozaikalar we duş kabinalary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365559282

ÇOHOW AGAÝUSUP

Iş Ugry : Öý dekoratiw heýkeltaraşçylyk
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99361532221 yusupcohov@gmail.com

HAN ÝASSYK

Iş Ugry : Bezeg ýassyklary, divanlar, goltuklyklar, düşekçeleri we dastarhanlar
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312242407 hanyassyk@gmail.com

yaşyl dünýä flowers

Iş Ugry : Bezeg we gül satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

türkmen flora design

Iş Ugry : Gülleriň we öý ösümlikleriniň lomaý we bölek satuwy, şeýle hem bezeg hyzmatlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

gülistan gülleri

Iş Ugry : Gülleriň we dürli sowgatlaryň söwdasy
Welaýat/Şäher: BALKANABAT, BALKAN