UMYTLY UGUR

Atatürk köçesi, jaý №82, Aşgabat / Türkmenistan

umytly ugur
Biz barada

“Umytly Ugur” hususy kärhanasy ýakynda işine başlan bolsa-da, tejribeli professional topary bardyr. Biziň ekýän baglarymyz Türkiýeden we Eýrandan getirilýär.

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Güller, sowgatlar, suwenirler
  • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta