Biz barada

"Gül Perde" salony 20 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň bazarlarynda öz ýerini alýar. Bizde dürli görnüşde perdeler, týullar, tutular we aksesuarlar bar. Şeýle hem ýorganlary, düşekleri we islendik bezeglerdäki ýassyklary dikmek bilen meşgullanýarys. Islendik müşderä elmydama ýokary derejede çemeleşmek bilen sargytlaryny birkemsiz ýerine ýetirýäris.

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
  • Öý we bakja / Ýorgan-düşek
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta