Kategoriýalar

export import world tm

Iş Ugry : Gurluşyk materiallaryň, nebit önümleriniň, himiýa önümleriniň, dokma önümleriniň we azyk önümleriniň ekspordy we impordy
Welaýat/Şäher: BALKANABAT, BALKAN

Balkan Protection

Iş Ugry : Işimiziň esasy ugurlary: howpsuzlyk, duýduryş we ýangyn howpsuzlygy, wideo gözegçilik ulgamlary, duýduryş we giriş gözegçiligi üçin iň döwrebap enjamlary oturtmak we işe girizmek
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN

uly balkan

Iş Ugry : Kafe we eltip berme hyzmatlary
Welaýat/Şäher: BALKANABAT, BALKAN

abba

Iş Ugry : Aýal we erkek içki eşik dükany
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN

ýedinji asman

Iş Ugry : Restoran we eltip bermek hyzmaty
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN

altyn dünýä

Iş Ugry : Şaý-sepleriň satuwy
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN

"dostluk" resto-bar

Iş Ugry : "Dostluk" resto-bar we beýleki toý hyzmatlary
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN

AK-HASAP

Iş Ugry : Hasap we kadr hyzmatlary
Welaýat/Şäher: BALKANABAT, BALKAN

takyk topar

Iş Ugry : Ýük daşamak we tehnikalary kärendesine bermek
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN

akhasap

Iş Ugry : Söwda we önümçilik ugrunyň ähli görnüşini awtomatlaşdyrmak
Welaýat/Şäher: TÜRKMENBAŞY, BALKAN