DEMIR ÖLÇEG

Balkanabat şäheri, № 6 ýaşaýyş jaýlar toplumy 9-njy jaýyň ýarym ýerzemini, Balkan/Türkmenistan

demir ölçeg
Biz barada

Kompaniýamyz 2015-nji ýyldan bäri elektrik hyzmatlary pudagynda işleýär.
Möhüm taslamalarda elektrik işlerini ýerine ýetirip, ýokary hünär we uly tejribä eýediris. Hyzmatlarymyzyň giň topary bar. Müşderilerimiz halkara kompaniýalary bilen bilelikde 30-dan gowrak iri hususy we döwlet kärhanalarydyr: Dragon oil, Schlumberger, Tatneft, Rönesans, ENI we beýlekiler.
Mundan başgada kärhanamyz ýangyn we gorag-ýangyn duýduryjylary gurnamak we tehniki hyzmat ediş işlerini hödürleýär.

Kategoriýalar
 • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş diregi we maçta
 • Elektriki enjamlar / Rele goragy we awtomatika
 • Elektriki enjamlar / Elektrik enjamlar we gurallar
 • Elektriki enjamlar / Generatorlar, transformatorlar
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
 • Elektriki enjamlar / Ýyldyrymdan goraýjy we topraklama
 • Oba hojalyk / Oba hojalyk hyzmatlary we beýlekiler
 • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta