JADYLY KENAR

Awaza milli syýahatçylyk zolagy, Türkmenbaşy/Türkmenistan

jadyly kenar
Biz barada

2015-nji ýylda açylyp syýahatçylaryň hyzmatyna berlen Jadyly kenar seýilgähi Awaza milli syýahatçylyk zolagyndaky meşhur seýilgähleriň biridir. Bu ýerde çaga we uly ýaşlylar üçin atraksionlar we haýwanat dünýasi hem bar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta