MARY OTELI

Milli syýahatçylyk zolagy "Awaza" Türkmenbaşy/Türkmenistan

mary oteli
Biz barada

300 orunlyk otel 2013-nji ýylda hyzmata açyldy. Sportuň dürli görnüşlerinden saglyk hyzmatlaryna çenli, 1 adamlyk, 2 adamlyk, lýuks, maşgala we VIP otaglar göz öňünde tutulandyr.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Kafe, restoran we disko-bar hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta