TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

bäherden etrabyndaky ""beýik saparmyrat türkmenbaşy"" adyndaky dokma fabrigi

Iş Ugry : Ýokary hilli nah matalarynyň önümçiligi
Welaýat/Şäher: BÄHERDEN, AHAL
+99313134459 baherdendokma@online.tm

AZIÝA PLASTIK

Iş Ugry : Polipropilen halta we dokalan mata önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312216001 aziyaplastik@yandex.ru

mynasyp modalar öýi

Iş Ugry : Egin-eşik öndüriji, lomaý satyjy, bölekleýin satyjy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312754477 mynasypfashion@gmail.com

Batly-Gadam

Iş Ugry : pagta ýüplügi we jorap önümçiligi
Welaýat/Şäher: BALKANABAT, BALKAN
+99365190229 batly-gadam@mail.ru

meşhur interiors

Iş Ugry : Tekstil bezegi studiýasy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

Gül Perde

Iş Ugry : Perdeleri, týullary, tutulary, aksesuarlary, sintepon we dürli bezeglerde ýassyklary tikmek.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365656681 bagulezizowa20a@gmail.com

garagum

Iş Ugry : Spanbond, meltblaun we spanbond-meltbalun kompozitleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312244294 sales@garagum.com

eziz ülkäm

Iş Ugry : Azyk we gurluşyk önümleri üçin polipropilen turba görnüşinde matalaryny öndürmek.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

aşgabadyň dokma toplumy

Iş Ugry : Dokma toplumy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312232367 adt.textile.tm@gmail.com

Türkmen Çyragy

Iş Ugry : Polipropilen halta, haltalyk mata, multiflament sapaklar
Welaýat/Şäher: ÄNEW, AHAL
+99312595185 info.turkmencyragy@gmail.com