BÄHERDEN ETRABYNDAKY ""BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY"" ADYNDAKY DOKMA FABRIGI

Bäherden etraby, Ak-Depe obasy, Aşgabat-Bäherden şossesiniň 85 km. Ahal/Türkmenistan

bäherden etrabyndaky ""beýik saparmyrat türkmenbaşy"" adyndaky dokma fabrigi
Biz barada

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden etrabyndaky "Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy" adyndaky dokma fabrigi, ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, 2003-nji ýylyň oktýabr aýynda gurulyp ulanylmaga berildi. Fabrigimiz ýokary hilli nah matalary öndürmeklige niýetlenen. Nah matany dünýäniň ösen döwletleriniň Benninger, Milhan, Somet Mythos we Güwen Çelik ýaly kompaniýalaryň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan. Ýyllyk taslama kuwwatlylygy 50 000 000 million inedördülmetr öndürmeklige niýetlenen.  

Kategoriýalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta