GARAGUM

Spanbond, meltblaun we spanbond-meltbalun kompozitleriniň önümçiligi

garagum
Biz barada

Dürli maksatly ulanyşlar üçin spanbond, meltblaun we spanbond-meltbalun kompozitleriniň giň toplumyny öndürýäris. Spanbond - bu polipropilenden ýasalan dokalmadyk mata. Spanbond we meltblaun lukmançylyk pudagynda bir gezeklik ulanylýan önümler üçin uly isleg bildirýär. (maskalar, halatlar, kombinezonlar we aýakgap örtükleri, şapkalar,). Spanbond diňe bir lukmançylyk pudagynda däl, eýsem kosmetologiýada, şahsy ideg önümlerinde, mebellerde we oba hojalygynda hem ulanylýar.

Kategoriýalar
  • Çig mallar we materiallar / PP & HPDE we başgalar
  • Çig mallar we materiallar / Çig mal, material we beýlekiler
  • Tekstil / Tekstil önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy