TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

akar tekstil

Iş Ugry : Jorap öndürijisi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL

Batly-Gadam

Iş Ugry : pagta ýüplügi we jorap önümçiligi
Welaýat/Şäher: BALKANABAT, BALKAN
+99365190229 batly-gadam@mail.ru

nasba

Iş Ugry : Egin-eşikleriň lomaý we bölek satuwy
Welaýat/Şäher: Türkiýe, DAŞARY ÝURT
+905510189748 bahty2402@gmail.com