TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

mekan

Iş Ugry : Konditer önümleri
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY

kindi

Iş Ugry : Konditer önümleri
Welaýat/Şäher: ÄNEW, AHAL

balam

Iş Ugry : Konditer önümleri
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312255393 balam.bakery.2016@gmail.com

emri

Iş Ugry : Konditer önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL
+99365301140 emri.mammedov@mail.ru

okgun

Iş Ugry : Konditer önümleriň önümçiligi
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY
+99364415588 info@okgun.ru

kilwan

Iş Ugry : Konditer önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY
+99352258686 kilwanbiscuit.tm@gmail.com

IKI DOGAN HYZMATY

Iş Ugry : Motor ýagynyň satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312434073 2doganhyzmaty@gmail.com

duýgy

Iş Ugry : Konditer önümçiligi, eksport
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL
+99313731708 duygy.tm@gmail.com

hoşwagt

Iş Ugry : Garbanyş we konditer önümlerini öndürmek, şeýle hem kofe gaplamak.
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY
+99352279899 tmfreshfruits@gmail.com

döwletli zähmet

Iş Ugry : Gurluşyk, nebit we gaz enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek, “Mobil” we “Shell” senagat ýaglaryny lomaý satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312981314 info@dowletlizahmet.com.tm