ZEHINLI ÇÖZGÜT

Oguzhan köçesi, 41-nji jaý Aşgabat/Türkmenistan

ZEHINLI ÇÖZGÜT
Biz barada

"Zehinli Çözgüt" kompaniýasy ýangyç we çalgy ýaglaryny satýar. Awtoulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň, ýol gurluşygynyň we oba hojalygynyň tehnikalarynyň işinde iň döwrebap, täsirli we innowasiýa tehnologiýalaryny üpjün etmekde we durmuşa geçirmekde ýöriteleşendir. Biz öz ugrumyzda dünýäniň iň oňat önümlerini saýlaýarys, synagdan geçirýäris we diňe müşderilerimize hödürleýäris. Işimiziň netijesi, motory bejermezden millionlarça kilometr we on müňlerçe m/sag. Biz bilen enjamyňyzy işletmek we bejermek üçin çykdajylary ep-esli azaldýan we hyzmat möhletini ep-esli ýokarlandyrjak hakykatdanam üýtgeşik, köplenç deňi-taýy bolmadyk önümleri taparsyňyz. Hünärmenlerimiziň iş ýüzünde uly tejribesi bar we size ökde tehniki maslahatyny bererler.

Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Ýaglar we çalgy ýaglary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta