KIPARIS DESIGN STUDIO

A.Nyýazow köçesi 118, Aşgabat/Türkmenistan

KIPARIS DESIGN STUDIO
Biz barada

Ajaýyp interýer taslamalaryny özüne çekiji şertlerde döredýäris. Dizaýn studiýamyz 2011-nji ýyldan bäri bazara çykýar. Bu döwürde 400-den gowrak müşderi üçin dürli maksatly jaýlaryň (kwartiralar, jaýlar, ofisler we ş.m.) dizaýn taslamalaryny taýýarladyk.
Şeýle hem, “KIPARIS” dizaýn studiýasy esasanam bazarda çalt we hünär taýdan özüni görkezmek we alyjylar we müşderiler ulgamyny artdyrmak isleýänler üçin işleýär. Edaramyzyň hödürleýän teklibinde özbolulyşlygy AMATLY BAHALARDA ÝOKARY HIL!
BIZ USSATLYK WE HÜNÄRMENLIK BILEN IŞLEÝÄRIS. Biziň kömegimiz bilen maýa goýmak çalt we täsirli girdeji getirýär.
Netijeli iş biziň durmuşymyz we güýmenjämizdir.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Informasiýa tehnologiýalary we telekommunikasiýa hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Web saýt we ykjam programma düzmek
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
  • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta