AÝLY ŞÖHLE

Molodýožnaýa köçesi (1951), 60-njy jaý, Aşgabat/Türkmenistan

Aýly Şöhle
Biz barada

Biziň kompaniýamyz, sendwiç panellerini öndürýän zawod bolup taýyn modelini size hödürleýäris. Awtomatiki ýükleýiş enjamy we panel stakeri bilen awtomatiki üznüksiz önümçilik liniýasy bolup poliuretan köpügi bilen doldurlan sendwiç panellerini öndürmek üçin niýetlenendir. Önümçilik kuwwaty ýylda 800 müň m2.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta