TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

kwk

Iş Ugry : Aýakgap we aýakgap dabanlarynyň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

sada dostluk

Iş Ugry : Aýakgap önümlerini öndürýär
Welaýat/Şäher: MARY ş., MARY

ýelken aýakgap

Iş Ugry : Hakyky deriden ykjam we döwrebap aýakgaplar.
Welaýat/Şäher: KERKI, LEBAP