TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Kristall market

Iş Ugry : öý himiki serişdeleriniň bölek satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99365626274

aşgabadyň dokma toplumy

Iş Ugry : Dokma toplumy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312232367 adt.textile.tm@gmail.com

gül jahan

Iş Ugry : Dürli görnüşli janly güller
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312920008 guljahannet@gmail.com

halk market

Iş Ugry : Azyk önümleri dükany
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312422752 markethalk@yandex.ru

mynasyp modalar öýi

Iş Ugry : Egin-eşik öndüriji, lomaý satyjy, bölekleýin satyjy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312754477 mynasypfashion@gmail.com

narod concept

Iş Ugry : Söwda
Welaýat/Şäher: TÜRKIÝE, DAŞARY ÝURT
+905418967412 info@mlnconcept.com

nasba

Iş Ugry : Egin-eşikleriň lomaý we bölek satuwy
Welaýat/Şäher: Türkiýe, DAŞARY ÝURT
+905510189748 bahty2402@gmail.com

nur ýüpek

Iş Ugry : Matalaryň we taýýar önümleriň bölek we lomaý satuwy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

sabyrly iş

Iş Ugry : Plastmassa önümleriniň önümçiligi
Welaýat/Şäher: AK BUGDAÝ ETRABY, AHAL

türkmen şöhle

Iş Ugry : Plastik we politilen önümleri
Welaýat/Şäher: ÄNEW, AHAL
+99312574048 geldiyewaleyla18@gmail.com