NAROD CONCEPT

Göztepe raýony, Awjy köçesi, Taýfun binasy: 25/10 Kadyköý, Stambul/Türkiýe

narod concept
Biz barada

Mlnconcept, iň amatly bahalarda we iň çalt usulda size iň oňat hilli önümleri hödürleýär. Öndürijiniň kepilligi we önümlerimizi şol bir wagtyň özünde eltip bermek hyzmaty bilen müşderilerimiziň hyzmatynda.
Müşderiniň 100% kanagatlandyrylmagyny prinsip hökmünde kabul etmek, sanlylaşdyrma döwründe hödürlenýän mümkinçiliklerden iň ýokary derejede peýdalanmak we gymmatly müşderilerimize özboluşly bahalary hödürlemek.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
  • Çaga önümleri / Çaga ideg we arassaçylyk önümi
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Iş eşikleri we howpsuzlyk aýakgaplary
  • Azyk / Guradylan miweler, hozlar
  • Azyk / Konditer önümleri
  • Azyk / Şeker, bal, ary önümleri
  • Gurluşyk / Howpsuzlyk we gorag
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta