AŞGABADYŇ DOKMA TOPLUMY

Bitarap Turkmenistan şaýoly, 597, Aşgabat/Türkmenistan

aşgabadyň dokma toplumy
Biz barada

Aşgabadyň Dokma toplumy size 100% pagtadan taýýarlanan žakkard, sütükli hem-de nah mata önümleriniň birnäçe görnüşlerini hödürleýär.

Kategoriýalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Çaga önümleri / Çaga harydy we oýunjagy
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta